Rekordbeslag av narkotika på én uke

Rundt 16 kilo narkotika tatt av politiet sist uke. Dette er fordeltpå fire beslag. Mengden tilsvarer omtrent det som blir beslaglagtpå et halvt år og mer.