900 unge kan bidra til å løse kreft-gåten

900 barn og ungdommer i Rogaland har en enestående mulighet til å ta forskere ett skritt nærmere løsning på kreftgåten.