Påstand om 60 dagers fengsel

60 dagers betinget fengsel og 20.000 kroner i bot. Det varpåstanden aktor Bjørn Ristesund Enoksen la ned under onsdagensprosedyre i straffesaken mot psykologen Jens Skår.