Vil påkjære film-kjennelse

Høgskolen i Stavanger vil påkjære kjennelsen om å utlevere filmopptak til politiet.