Nedtur for deponi-motstandere

Hvis regjeringen åpner deponiet i Himdalen for lavradioaktivt avfall, er konflikten i Sokndal over. Men regjeringen sier nei.