Utsatte full rengjøring

I juli ble det oppdaget framvekst av grønske på risten som liggerover kjøletårnet til Esso Norge AS på Forus. Dette ble rapportertav firmaet som tar rutinemessige vannprøver i tårnet.