Hasjsmugler får bli i Norge

Harry Hendriksen får bli i Norge. Etter et avslag på opphold klaget han på avgjørelsen. Nå er det gått over to år siden klagen, og på grunn av dette mener Utlendingsdirektoratet at både Hendriksen og kona hans får opphold på humanitært grunnlag.