Fikk politikerne inn i stua

Politikerne i utvalg for byutvikling ville ha så mange endringer iplanene for Sandnes Maritim at byplansjefen ba dem utsette saken.