• Mor Arlin Hamre reagerer på at mange elever med lese- og skrivevansker ikke kan ta i bruk sin nye Chromebook. Pål Christensen

Elever med lese- og skrivevansker kan ikke bruke Chromebook

SANDNES: Lingit, et av landets mest brukte verktøy for elever med lese- og skrivevansker, virker ikke på Chromebook.