• I tre år har A-krim Rogaland bedt om endringer i lovverket for å styrke kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Når krever også stortingspolitikere fortgang. - Det går for seint. Nå må vi få gjort noe med dette, og derfor fremmer jeg dette konkrete forslaget, sier Solfrid Lerbrekk (SV). Jonas Haarr Friestad

Vil lempe på taushetsplikten i kampen mot kriminelle

ROGALAND: Tre år er gått siden A-krim Rogaland ble etablert i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Medlemmene i det tverretatlige samarbeidet kan fremdeles ikke snakke fritt sammen.