• Flere kan ha blitt belastet rushtidsavgift urettmessig. Jarle Aasland

Flere bilister kan ved en feil ha blitt belastet rushtidsavgift

Bilister som har har passert flere bomstasjoner på Nord-Jæren innenfor timesregelen, kan ha blitt belastet for rushtidsavgift, selv om den første passeringen skjedde før klokken 7.