• Ungdomsordfører Sanna Rana og Sandnes unge bystyre håper på å få innført gratis SFO med leksehjelp. Ida Pollestad Brunes

Sandnes unge bystyre ønsker å styrke SFO

Ungdomsordfører Sanna Rana og Sandnes unge bystyre er imot heldagsskole. De ønsker å utvide SFO-tilbudet med leksehjelp og gjøre det gratis for alle.