• Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa blir ikke regnet som inhabil i saken om grensejustering i Forsand. Pål Christensen

Magnhild får behandle grense-striden for Nye Sandnes

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at det ikke blir noen settesfylkesmann i saken om grensejustering i Forsand.