Dette har bompengene dine betalt siden 2001

Den gamle bomringen har krevd inn cirka 5,2 milliarder i bompenger. Dine kroner har finansiert over 100 små og store veiprosjekter - og kollektivtiltak.

Dobbeltsporet, desember 2009. Pris: 2,3 milliarder kroner. Fra den offisielle åpningen av dobbeltsporet på Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes. Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland (SV) på Paradis stasjon 14. desember 2009.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Hvordan ville trafikksituasjonen i distriktet vært uten Nord-Jæren pakken?

– Komplett kaos, svarer Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord, som var prosjektleder for Nord-Jæren pakken, og for oppstarten av bompengesystemet for 17 år siden.

– Prøv å forestille deg hovedveinettet uten prosjektene på Fylkesvei 44, Riksvei 44, E39 og Solasplitten, med den trafikkveksten som har vært.

Sigurd Sjursen er enig. Han tok initiativet til Facebook-gruppa som i dag heter «Bomfritt Jæren - Nok er nok». Gruppa har nesten 70.000 medlemmer.

Omkjøringsvei i Klepp kommune, åpnet desember 2007. Pris: 230 millioner kroner. Tunnelen under Kleppevarden, på den nye riksvei 44, ledet trafikken utenom Kleppekrossen.

– Tiltakene var helt nødvendige, men vi har vært veldig tydelige på hvordan vi mener de bør finansieres. Ikke via bompenger, men via skatteseddelen. En stor del av potten har gått til dobbelsporet, som myndighetene skulle dekket - ikke bilistene, sier Sandnes-mannen.

Han minner om at bilistene på Nord-Jæren i løpet av de 17 årene har betalt bensinavgifter, veiavgift og andre skatter. Og han mener dette beløpet utgjør «vanvittig mye mer» enn det staten har bidratt med til Nord-Jæren pakken (2,8 milliarder kroner).

– Hadde brorparten av pengene som bilistene betaler i form av avgifter, gått til vei, ville vi ikke hatt det trafikk-infarktet som er i distriktet, sier Sigurd Sjursen.

Riksvei 44 Stangeland-Skjæveland, åpnet desember 2007. Pris: 385 millioner kroner. Seks kilometer med 4-felts vei, 21 bruer og tre rundkjøringer ga raskere og sikrere trafikkavvikling og avlastet Sandnes sentrum og Ganddal. Anleggsarbeidene startet i september 2005.

2001

Innkrevingen av bompenger startet 20. april 2001. Det første året ble bompengene stort sett brukt til å betale investeringen i nye bomstasjoner. Heller ikke de neste årene skjedde det så mye. De største prosjektene var forsinket, spesielt ny riksvei 44 på strekningen Stangeland-Skjæveland.

Riksvei 44 Stangeland-Skjæveland, åpnet mars 2008. Pris: 385 millioner kroner. Seks kilometer med 4-felts vei, 21 bruer og tre rundkjøringer ga raskere og sikrere trafikkavvikling og avlastet Sandnes sentrum og Ganddal.

I stedet ble flere mindre prosjekter framskyndet. Nye bussruter kom i 2003, derfor ble det blant annet bygd kollektivgate under E 39 i Oscar Wistingsgate, kollektivfelt langs riksvei 44 og riksvei 509 i Stavanger, og flere bussterminaler.

Så begynte gravingen for alvor. I august 2005 startet anleggsarbeidene på riksvei 44 på strekningen Stangeland-Skjæveland. Året etter startet arbeidet med tunnel under Kleppevarden i Klepp kommune, hvor hele Jæren sto og stanget i bilkø gjennom Kleppekrossen. Begge åpnet i desember 2007, dermed var to av de store bompengefinansierte veiprosjektene i «Nord-Jæren pakken» ferdigstilt.

Tjensvollkrysset, åpnet 2010. Pris: 110 millioner kroner. Rundkjøringen i Rogalands mest trafikkerte kryss, mellom Madlaveien og E39 på Tjensvoll. Utbyggingen ga bedre fremkommelighet for kollektivtransporten og sykkelovergang, men køene ble ikke mindre for bilistene.

I 2009 startet bygging av de store prosjektene E39 Tjensvollkrysset, samt arbeidet med å utvide E39 til fire felt mellom Stangeland og Sandved. Dette året ble bomstasjonene på Nord-Jæren ombygd til helautomatiske stasjoner, og myntautomatene forsvant.

Det største prosjektet som ble fullført i 2009 var dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes. Etter en byggetid på cirka 3 år, ble dobbeltsporet åpnet for trafikk, med tre nye stasjoner: Paradis, Gausel og Jåttåvågen.

E39 Hove-Sandved, oktober 2017. Pris: 730 millioner kroner. Motorveien forlenget i retning Ålgård. Den største konstruksjonen nye Kvelluren bru. I tillegg er det bygd 1300 meter ny firefeltsveg på Jærveien. Riksvei 13 på Hove er også bygd om.
Riksvei 510 Solasplitten, åpnet desember 2012. Pris: 620 millioner kroner. Statssekretær Geir Pollestad (Sp) og fylkesordfører Janne Johnsen (H) fotografert under offisiell åpning av Solasplitten, den nye veiforbindelsen fra motorveien E39 på Forus til Sola.

I 2010 ble E39 utvidet til fire felt mellom Stangeland og Sandved. Anlegget omfattet også ny bru på Skeiane. På høsten samme år startet anleggsarbeidene med Solasplitten, som åpnet to år etterpå.

E39 Eiganestunnelen, åpnes 2019. Pris: 2,9 milliarder kroner. Eiganestunnelen er en del av Ryfast-prosjektet. Her fra gjennomslaget i 2016.
Omfattende veiutbedring av Flyplassvegen (riksvei 509) i Sømmevågen i 2015. Arbeidet markerte også starten på Transportkorridor vest.

– Men den trafikkøkningen vi har hatt på Nord-Jæren er det klart at det ville vært utfordringer på vegnettet om disse prosjektene ikke var realisert. I tillegg har vi bygget mye for å legge til rette for gående og syklende, samt gjennomført nødvendige kollektivtiltak, svarer Astrid Eide, avdelingsdirektør for Statens vegvesen i Rogaland.

Nord-Jæren pakken 1998–2018

Totalt er det investert 8,8 milliarder kroner i perioden 1998-2017.

– 5,2 milliarder kroner i bompenger.

– 2,8 milliarder fra staten, inkludert belønningsmidler til kollektivtrafikk.

– 500 millioner fra Rogaland fylkeskommune.

– 160 millioner kroner fra kommuner og næringsliv.

Prosjektene som er finansiert fra 1998-2017 er:

Rv. 44 Stangeland-Skjæveland, motorvei med rundkjøringer

Fv. 44 Omkjøringsveg Kleppekrossen.

E39 Stangeland-Sandved.

Rv. 509 Solasplitten.

Fv. 505 Ny Foss Eikeland bru.

E39 Tjensvollkrysset.

Fv. 427 Storhaugtunnelen.

E39 Solasplittkrysset.

Rv. 13 Hove-Vatnekrossen.

E39 Forus Stangeland.

Fv. 44 Bussvei strekninger (spesifiseres per strekning).

 • Bussvei Fv. 44 Haugåsveien - Skjæringen
 • Bussvei Fv. 44 Skjæringen - Breidablikkveien.
 • Bussvei Kollektivgate Forus (kollektivbru over E39).
 • Bussvei Fv. 376 Kollektivtrasé Jåsund.
 • Bussvei Fv. 44 Forussletta (Gamle Stokkavei - Hans- og Grete stien). 2015.
 • Bussvei Fv. 44 Breidablikkveien - Stasjonsveien (Vaulen).
 • Bussvei fv. 44 Diagonalen - Hans og Gretestien
 • Bussvei fv. 350 Foruskanalen
 • Bussvei fv. 44 Stasjonsveien - Gausel

E39 Eiganestunnelen.

E39 Hove-Sandved.

Rv. 509 Sømmevågen.

Fv. 505 Skjæveland-Foss Eikeland.

Noen tiltak i listen er ikke ferdigstilt, men blir fullfinansiert innenfor dagens ordning.

I tillegg er det finansiert diverse gang- og sykkelanlegg, og mindre kollektivtiltak.

Bymiljøpakken 2018–32

De største prosjektene i bymiljøpakken på drøyt 30 milliarder kroner:

● Bussveien

● Sykkelstamveien

● Transportkorridor Vest

● E39 Smiene-Harestad

● E39 Hove-Ålgård

Publisert:
 1. Nord-Jæren
 2. Trafikk
 3. E39
 4. Stangeland
 5. Sandved

Mest lest akkurat nå

 1. 128 nye smittetilfeller på Nord-Jæren siste døgnet

 2. Sykepleiere på akutten på SUS: – Pasienter må vente i mange timer på hjelp

 3. Isoler huset ditt - få støtte fra staten

 4. Anbefaler munnbind på buss og tog

 5. Så mye koster det å fikse Stein­kjerringa

 6. Vaksine-sjef advarer om svakere effekt mot omikron