• Magnhild Meltveit Kleppa blir foreløpig sittende som fylkesmann. Fredrik Refvem

Kleppa fortsetter som fylkesmann i Rogaland inntil videre

Magnhild Meltveit Kleppa skulle etter planen hatt siste arbeidsdag som fylkesmann i slutten av november. Slik blir det ikke.