April: Alle skal få jobb. Oktober: Alle får ikke jobb

Justisminister Per-Willy Amundsen hevder at alle politistudenter som gikk ut i 2016 har fått jobb i politiet. Men Eldbjørg Jensen er fortsatt arbeidsledig fra 2016-kullet og kan bevitne at han ikke snakker sant.

Eldbjørg Jensen er nyutdannet fra Politihøyskolen, men arbeidsledig. Justisminister Per-Willy Amundsen mener imidlertid at alle politistudenter i hennes kull har fått jobb.
 • Ellen Kongsnes
  Ellen Kongsnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I vår kunne politiutdannede, men arbeidsledige, Eldbjørg Jensen fra Sola lese i avisene at justisminister Per-Willy Amundsen lovet alle politistudenter jobb innen utgangen av året.

Eldbjørg Jensen

Garanterte jobb

I et offisielt brev skriver justisminister Per-Willy Amundsen i april:
«...de studentene som gikk ut av Politiskolen i 2016, og som fortsatt står uten jobb i etaten, skal tilsettes innen 1. juni i år. Studenter som går ut i 2017 skal tilbys jobb innen utgangen av året.»

– Jeg undret meg litt da jeg leste om dette i mediene i vår, at han kunne være så bastant at han til og med sa en dato, sier Eldbjørg Jensen i dag.

– Nå opplever jeg at Amundsens uttalelse bare var en lovnad uten innhold, sier Jensen.

Denne uka stod hun fram i avisa og fortalte om sin endeløse jakt på politijobb. Hun trodde hun valgt en utdanning med jobbsikkerhet. Men etter 120 jobbsøknader til politijobber står hun fortsatt uten arbeid. Hun avsluttet politihøyskolen til sommeren 2016.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp)

Amundsen svarer

Justisminister Per-Willy Amundsen svarer Aftenbladet i en epost:

– 2016-kullet skulle være tilsatt innen sommeren. Det har vi lykkes med. 2017-kullet skulle være tilsatt innen årets utgang. På slutten av 2017 vil politiet ha en historisk høy bemanning, skriver Amundsen.

– Men Eldbjørg Jensen er fortatt arbeidsledig, da kan dere åpenbart ikke ha lykkes med å ansette hele 2016-kullet?

– Det kan ikke Amundsen besvare. Politidirektoratet er riktig adressat for ansettelser, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund, på vegne av justisministeren.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å få svar fra politidirektør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet.

Jobbgarantien er borte

I statsbudsjettforslaget for 2018 skriver regjeringen at det i framtida ikke vil bli mulig for alle politistudentene å få seg jobb. Dermed trekker den tilbake jobbgarantien for politistudenter. I statsbudsjettet har regjeringen også fjernet øremerkingen av penger til nyansettelser i politiet.

Amundsen vedgår at de går bort fra jobbgarantien i neste års budsjett:

– I 2017 har vi slått alle rekorder med antall tilsetninger i politiet. Nå har vi foreslått et nytt statsbudsjett hvor det ikke ligger en jobblovnad som tidligere.

Leder i politiets fellesforbund, Sigve Bolstad.

Et spørsmål om penger

Fagforeningsleder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, kjenner godt igjen beskrivelsen. Han får utallige henvendelser fra fortvilte foreldre som trodde barna deres hadde valgt en trygg utdanning som ga jobb etterpå.

– Det handler kort og godt om penger, sier fagforeningsleder Sigve Bolstad.

Alle politiske partier, både sittende regjering og opposisjonen, har løpt fra ansvaret sitt, mener forbundet. Det er satt et tverrpolitisk mål om at Norge skal ha to politibetjenter per tusen innbyggere innen 2020.

Etterslepet har vært stort i mange år. Samtidig øker innbyggertallet i Norge. Antallet nyopprettede stillinger holder ikke tritt med dette målet. I tillegg står ferdig utdannede politibetjenter klare til innsats, men det er ikke stillinger til dem.

Det står bare på penger

– Nyutdannede fra Politihøyskolen jobb, selv om antallet studenter i hvert kull er politisk forhåndsbestemt og godt kjent. Det eneste det står på nå, er økonomi, sier Bolstad.

Han mener politikerne har gitt en lovnad, både til innbyggerne og til politistudentene.

– De må bare følge opp. Det er så lett. Og så vanskelig, sier Bolstad.

Amundsen svarer mer

– Justis- og beredskapsdepartementet har stilt krav om at alle de nyutdannede fra Politihøgskolen i 2016 skal være tilsatt innen 1. juni 2017, og at alle nyutdannede fra 2017 skal være tilsatt ved utgangen av 2017, skriver justisministeren.

Amundsen vedgår at de går bort fra jobbgarantien i neste års budsjett:

– I 2017 har vi slått alle rekorder med antall tilsetninger i politiet. Nå har vi foreslått et nytt statsbudsjett hvor det ikke ligger en jobblovnad som tidligere.

Dekningsgraden har gått fra 1,71 til 1,83 i perioden 31.12.2013 til 30.06.2017. Siden regjeringen tiltrådte har det blitt 2137 flere årsverk i politiet.

4. Hvordan står årets statsbudsjett i stil med forpliktelsen om opptrapping til to politi per tusen innbyggere innen 2020?

Regjeringens målsetting er to politifolk per tusen innbyggere innen 2020.

– Hvorfor tar dere vekk øremerkede midler til nyansettelser?

– Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at politiet skal få større handlingsrom, med frie midler. Da er det opp til den enkelte politimester hvor mange som skal ansettes, og hvor mye utstyr som skal kjøpes, skriver Amundsen.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å få svar fra politidirektør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet.

Les også

Stadig færre politistudenter får fast jobb i politiet

Les også

Halvparten av alle nyutdannede politifolk står uten jobb. Samtidig bruker politiet pensjonister til å ta unna arbeid.

Fra vondt til verre

 • I 2014 fikk 95 prosent av de uteksaminerte politistudentene fast stilling innen tre måneder etter studieslutt.
 • I 2015 fikk bare 82 prosent av politistudentene fast jobb etter avsluttet eksamen.
 • I 2016 fikk bare 53 prosent av politistudentene fast jobb etter studieslutt.

Statsbudsjettet for 2018 viser at det er tøffere tider i vente for politistudentene. Tidligere er det satt av øremerkede midler for å få flest mulig i jobb, men nå skal den enkelte politimester kunne styre ansettelser selv.

Brev: Vi satser på politiet

«Dette betyr blant annet at ikke alle som blir ferdig utdannet fra Politihøgskolen kan forvente å få jobb i politiet i 2018», står det svart på hvitt i statsbudsjettet.

I brevet som justisministeren signerte i april står det imidlertid:

«Det er et sentralt satsingsområde for regjeringen at nyutdannede politistudenter skal komme inn i politiyrket så raskt som mulig».

«Det er få, eller ingen nyutdannede som har så gode utsikter til jobb som politiutdannede» skriver Amundsen i brevet fra april.

Publisert:
 1. Økonomi
 2. Per-Willy Amundsen
 3. Politiet

Mest lest akkurat nå

 1. Person døde etter å ha falt ned skrent i Strand

 2. Viking vurderer politi­anmeldelse: Vil utestenge supportere etter bråket

 3. Ektepar i Haugesund fikk tappet bankkontoen for nær 2 millioner – politiet advarer mot svindel

 4. Russegutt frifunnet for å ha hatt sex med ungdomsskoleelev - må likevel betale erstatning

 5. Kutter støtte til rustiltak: – Har vært en døråpner for mange

 6. Disse 17 Sola-flyene er innstilt torsdag