• Senest under markeringen av kvinnedagen 8. mars i år var kampen mot porno et aktuelt tema. Jarle Aasland

Hvorfor er porno så galt?

— Hvorfor er det så farlig å benytte seg av porno, Karl-Johan Kjøde?