• Jo høyere lønn, jo oftere pusses tennene har den norske tannlegeforening funnet ut. Pål Christensen

Ingen puss, ingen suss

En av fem menn mellom 25 og 39 år pusser sjelden eller aldri tennene. Hvor ekkelt er det?