• Sandnes sykehus fyller 100 år i 2014 og skal fra da leve videre som Sandnes helsesenter. Knut S. Vindfallet

Sandnes får 26,6 millionertil helsesenter

Ombyggingen av Sandnes sykehus til Sandnes helsesenter med 40 sykehjemsplasser er innvilget 26,6 millioner kroner i støtte fra staten.