• Karina Vik på Nærbø opplevde det fantastisk å kunna bli innlagt rett frå legebesøket – berre eit par etasjar opp. Ho fekk prøva tilbodet alt for eit par månader sidan. her er hos aman med sjukepleiarane Mette Hegelstad Håland og Elisa Aarseth som sikrar seg ein blodprøve av henne. Fredrik Refvem

Hå har fått minisjukehus

No kan Hå-buar få liggja på sjukehus i sin eigen kommune. Med utsikt over heimenatur og hav kan dei bli innlagt og få øyeblikkeleg hjelp.