• Kolumbus vil vurdere om det bør bli egne rutetider i rushet for de reisende. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Bussen kan få egne rutetider i rushet

Kolumbus vil vurdere om det bør bli egne rutetider i rushet for de reisende.