• Mens en 30-åring er dømt til fire år i fengsel for å vært borti 5,3 kilo metamfetamin, mener Jæren tingrett det ikke er tilstrekkelig bevist at en 25-åring eide narkotikaen. Colourbox

Lurte narkohund for 4,3 kilo metamfetamin

Frykt for at faren skulle bli trukket inn i narkosaken på Jæren gjorde at 30-åringen likevel sa fra etter at narkohunden ikke gjorde det.