• Opposisjonsleder Thor Magne Seland samlet sine kampfeller til budsjettsnakk i den store sal 1 på Kinokino. På fremste benk sitter Hilde Vikan og Torunn Skumlien Nilsen fra administrasjonen, som startet med å sette forsamlingen inn i forutsetninger og detaljer. Egil Ø. Nærland

Opposisjonen i Sandnes godtar neppe lærerkutt

Opposisjonen i Sandnes brukte lørdagen til å forberede et alternativt budsjett for 2013. Lærerkuttet som avgått rådmann Tore Sirnes foreslår, blir neppe godtatt.