Mistenkelig pakke var måleinstrument

Politiet valgte å sperre av et område på Stavanger Lufthavn,
Sola i nesten to timer på grunn av en mistenkelig pakke.