• Psykologspesialist Bent Horpestad sier at en tredjedel av de som søker overvektskirurgi har en overspisingslidelse. Knut S. Vindfallet

SUS må prioritere akutte spiseforstyrrelser

Hver tredje person som opereres for fedme har en overspisingslidelse. Enhet for spiseforstyrrelser på SUS har ikke kapasitet til å behandle denne gruppen pasienter.