• Dette bildet ble tatt under storbrannen ved Vårlivarden, 14. mai 1988. Helge K. Strand

5000 mål brant ned i 1988

Fire helikoptre og 350 mann deltok i slokkingsarbeidet ved forrige storbrann ved Vårlivarden.