• Ordførar Mons Skrettingland arbeider hardt for at utbygging på uproduktiv jord i Stokkalandsmarka ikkje skal stoppa opp. I det arbeidet får han full oppbakking frå opposisjonen i Nærbølista.

Etterlyser praktisk vit i byråkratiet

Interessa for bustadormådet Stokkalandsmarka er stor. Men Hå kommune kjempar mot byråkratiet.