• time1.jpg Magnar Larsen

Time videregående evakuerte

Skolen ble evakuert på grunn av mistanke om gasslekkasje.