Konemishandler slipper fengsel etter politisomling

36-åringen erkjenner noe av volden mot sin gravide kone, men slipper likevel fengsel. Blant annet fordi saken ble liggende hos politiet i ett år til tross for at den var ferdig etterforsket.