Endrer rutinene

Bjerkreim kommunes oppvekstsjef vil nå endre en rekke rutiner, i kjølvannet av FAUs klage i høst.