• Figgjomennene Sven K. Håland og Bjarne Berntsen finner seg ikke i at vegvesenet vil legge ny firefelts motorvei gjennom bydelen. Pål Christensen

Viking-Berntsens hus kan bli revet – kjemper for bomiljøet

Foran Viking-direktør Bjarne Berntsen og 250 andre frammøtte på Figgjohuset lovet politikerne at tunnel under bydelen skal utredes før det blir bestemt hvor ny E39 skal gå.