• Guro Halvorseth ser at hun ikke har mulighet for å flytte Haugehuset. Dermed blir det revet.

Denne villaen skal rives

Siden småbarnsmoren Guro Halvorseth Time takker nei til å få den gamle direktørboligen etter Bryne mek på rådhusplenen, skal villaen rives.