• Med 19 søsken er det greit å søke nærhet hos andre enn mor. For eksempel Marianne Bærheim. Åsmund Ådnøy

Svinaktig stort kull

Da 15-16 grisunger var født, trodde bonde Bjarne Bærheim på Soma at sistemann var ute. Han tok feil.