• Mink-3 Pål Christensen

Tilsyn avdekket 25 døde eller skadde minker

Mattilsynet fant 25 døde eller alvorlig skadde minker under et uanmeldt besøk hos en pelsdyroppdretter i Rogaland.