• De søker langs havet på Hodne etter nye historier om Jæren og malerne: Tidligere fylkeskultursjef Egil Harald Grude, til venstre, Leif Andenes i Bryne kunstforening, Kristin Lode i Destinasjon Jæren, kunsthistoriker Hild Sørby, Bjørn Moi i Destinasjon Jæren, Geir Skadberg i Innovasjon Norge og Atle Jerstad i Glødefisk. Geir Sveen

Er de på sporet av en ny Preikestol?

Bruk denne bukta, finn historiene og få en riking med på laget, er rådet fra kunstprofessor Hild Sørby til Jæren som nå planlegger «et ekstremt løft i norsk reiseliv».