Fartsgrensen for syklister droppes

Stavanger kommune ønsker ikke lenger å innføre en fartsgrense på 15 kilometer i timen på turveien rundt Store Stokkavatn.