• Dette var brua over Foss Eikeland, den trangeste flaskehalsen på veiene på Jæren, som ble åpnet takket være sponsing. Nå vil næringslivet bidro med mer penger til veibygging. Geir Sveen

Bedrifter vil sponse nye jærveier

Planene om en ny jærby, like stor som Lillehammer, snevrer seg nå inn til et slag om veier gjennom Bybåndet sør.