• Skjermdump med eit av orda, Lysklett. FOTO: Grafikk: Kjell Inge Torgersen

App for dei ordlause

Leitar du etter det rette ordet til ein situasjon eller tilstand? Appen Or har nyleg blitt utgjeve av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, og Kjell Inge Torgersen og Per Henning Uppstad er pådrivarane for appen. Dei har samla inn stadnamn frå det vidstrakte land og har gjeve orda ny meining.