• Olsen er nyansatt SLT-koordinator (se fakta) i Time kommune, i tillegg er han trolig en av få i Norge som har detaljkunnskap om hva som gjør at noen unge oppsøker ekstreme miljøer, og hva som skal til for å trekke seg ut. Carina Johansen

- Ekskludering fra samfunnet er ikke løsningen

Unge som oppsøker og rekrutteres til kriminelle gjenger, må ikke ekskluderes fra samfunnet. Forskning viser at dialog og samtale bidrar til exit.