• Bedre å stable enn å gå flere ganger. Johanne Nornes skal ha det effektivt når hun er på kjøkkenet. Fotobestilling SA

Kokker i kamp på Madla

Jo flere kokker, dess mere søl. Vi får håpe at 6. klassingene på Madlamark skole er unntakene som bekrefter regelen.