• Stavanger Universitetssjukehus har en stor utfordring spesielt med syke- pleiestillinger, vedgår Bård Lilleeng, administrerende direktør ved SUS. Pål Christensen

Sykehuset mangler ansatte til 212 årsverk

11 overlegestillinger, 11 jordmødrestillinger og 100 hele sykepleierstillinger er bare noen av de til sammen 212 årsverkene som Stavanger Universitetssjukehus sliter med å få besatt.