• Det er kart merket "sone 31" som har feil koordinater. Her kart over Stavanger, Egersund og Hjelmeland fra Nordeca.

Kartleverandør tilbakekaller fire kart over Rogaland

Kartprodusenten Nordeca trekker tilbake ti kart, blant annet over Stavanger, Egersund og Hjelmeland. Kartene inneholder feil som kan føre redningspersonell på avveie.