• Denne gjengen i bystyret avgjør 19. juni om byparlamentarisme blir innført i Sandnes. Marie von Krogh

Sandnes kan få fem byråder

Allerede fra nyttår kan rådmannen i Sandnes bli erstattet av en byregjering med en byrådsleder og fire byråder.