• Sandnes ungdomsråd, her representert ved Astrid Prestegård, Oda Tjetland og Birthe Wathne, gleder seg til at Ruten snart får en ansiktsløftning. Jon Ingemundsen

Hva skjer med Ruten?

Bussen kommer ikke på tiden, skumle gjenger og mye rus. Ungdom i Sandnes vet hva som skal til for å få det bedre i sentrum.