• Oalsgata skal utvides til dobbel bredde for å slippe kollektivtrafikken fram. Når det skjer, er usikkert. Statens vegvesen

19 hus forsvinner i Oalsgata

Utvidelsen av Oalsgata sluker en rekke eiendommer. 19 boliger forsvinner, pluss seks næringseiendommer og to garasjer.