• Jon Arne Sægrov har fått Ildsjelprisen 2013 for sitt arbeid med Gosenrevyen gjennom flere år. Knut S. Vindfallet

Ildsjelprisen 2013 til Jon Arne Sægrov

Jon Arne Sægrov får Ildsjelprisen fra Sparebankstifelsen SR-Bank i år for sitt arbeid med Gosenrevyen gjennom mange år.