15 avskiltet med nytt utstyr

Statens vegvesen sitt nye utstyr sørget for at 15 kjøretøy ble avskiltet under en kontroll torsdag.