• Ben-Ariel Mydland får råd av Mona Mathiesen Stålesen fra Titanias personalavdeling. Hans E.H. Jacobsen

Ikke bare Titania

Slett ikke alle i Sokndal jobber på Titania. Og der i gården er heller ikke alle gruvearbeidere.