• Kulturrussen øver på showet våren 2011. Nå står den nye tradisjonen med årlig russeshow i Rogaland i fare for å bli nedlagt. Odd Kristian Stokka

Tar penger fra kultur-russen

Stavanger 2008-prosjektet skulle bidra til at russen ble mer enn fyll og bråk. Nå fjerner politikerne pengestøtten til Kulturrussen.