Nekter ny turisthytte ved Lysefjorden

Myndighetene setter kroken på døra for den nye turisthytta som skulle binde sammen Lysefjordruten mellom Flørli og Kjerag.

Slik tenker arkitektene i Arkitekt Vest at hytta på Skansen i Lysefjorden kan se ut.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:

– Skuffende, sier Preben Falck, daglig leder i Stavanger turistforening i en kommentar til Aftenbladet.

Den selvbetjente Skansen turisthytte skulle bygges mellom Flørli og Kjerag/Langavatn, slik at disse blir overkommelige dagsetapper på den totale ruta som går Lysefjorden rundt.

Alle aktuelle tomtealternativer ligger innenfor Frafjordheiene landskapsvernområde. I styremøte 16. september ga Sandnes-ordfører Stanley Wirak og resten av Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheianene (SVR) enstemmig dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen.

Klage fra Statsforvalteren

Fylkesmannen i Rogaland, som nå heter Statsforvalteren, påklaget SVR-vedtaket. Begrunnelsen var hensynet til villrein og landskapsbildet. Dette førte til ulike reaksjoner.

Naturvernforbundet i Rogaland støttet Statsforvalteren.

Ordførerne i kommunene Hjelmeland, Sauda, Suldal, Strand og Sandnes skrev et felles brev til Miljødirektoratet og ga uttrykk for at de helt og fullt støtter beslutningen som er tatt av verneområdestyret.

Lysefjorden Utvikling AS argumenterte med at offentlige og private gjennom mange år har lagt store ressurser i å utvikle Lysefjord-området til en internasjonal reiselivsdestinasjon.

Turistforeningen mener det er hjemmel for å gi dispensasjon og viser spesielt til at friluftsliv er en del av verneformålet for dette landskapsvernområdet og at en slik hytte vil være åpen for allmennheten.

Verneområdestyret avviste klagen fra Statsforvalteren, fordi hytta blir ganske godt skjult fra Lysefjorden og Skansen ikke er et kjerneområde for villrein. Tvert imot vil turisthytta, som en del av Lysefjordruten, være med på å trekke ferdsel vekk fra de mest sårbare områdene for villreinen.

Ikke hjemmel til hyttebygging

Miljødirektoratet har avgjort saken. MD mener at den gjeldende verneforskrift og naturmangfoldloven ikke gir hjemmel for å oppføre den planlagte Skansen turisthytte med samlet areal på nærmere 300 kvadratmeter.

Vi mener i likhet med Statsforvalteren i Rogaland at oppføring av den omsøkte hytta vil prege landskapet på en slik måte at tiltaket kommer i strid med verneformålet og målsettingen om å ta vare på landskapet i området. Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er sentrale målsettinger ved opprettelse av landskapsvernområder, heter det i avslaget, som er endelig.

Hva nå?

– Vi synes selv at dette er et veldig godt prosjekt, svarer Preben Falck i STF.

– Vi har lagt ned mye arbeid og har fått god støtte. Mange ser verdien av dette prosjektet. Foreløpig har vi ikke helt kommet over dette avslaget. Det er skuffende og vi studerer dette videre for å se hvilke muligheter vi har, sier Falck.

– Så siste ord er ikke sagt?

– Nei, det er det nok ikke.

Preben Falck, daglig leder i Stavanger turistforening.

Les også

 1. Fem ordførere tar opp kampen for ny turist­hytte ved Lysefjorden

 2. Fylkes­mannen setter krok­fot på ny turist­hytte ved Lyse­fjorden

 3. Ny turisthytte i Sandnes forbi første hinder

 4. Gir 6 millioner til Flørlitrappene, ny turisthytte og andre tiltak i Lysefjorden

 5. Turistforeningen vil bygge ny hytte mellom Kjerag og Flørli

Publisert:
 1. Lysefjorden
 2. Kjerag
 3. Flørli
 4. Sandnes
 5. Lysefjorden Utvikling

Mest lest akkurat nå

 1. Har kontroll på brannen, vil fort­sette etter­slukking i flere timer

 2. Full klinsj igjen: Går hardt ut mot Viking-speakeren

 3. Snart øker takstene i bomringen

 4. Omikron-varianten påvist i Sandnes

 5. Østenstad ferdig i Viking etter over 20 år i klubben

 6. Wiig gartneri sier opp 15, stenger all vinterproduksjon av tomat og agurk